LÊN KẾ HOẠCH

Website: hutong.com.vn

Mục tiêu: 100,000 khách

Thực hiện: 3F Solutions

Lúc: 20:14 - 13/04/2024

Chi phí cho quảng cáo

Số lần hiển thị quảng cáo

Số click chuột quảng cáo

Mẫu quảng cáo đề xuất của chúng tôi

20 từ khóa đề nghị

Từ khóa Xu hướng (12 tháng) Điểm cạnh tranh (từ 0-100) Hiển thị (số lần hiện quảng cáo) Giá thấp nhất vnđ (trên 1 click chuột) Giá cao nhất vnđ (trên 1 click chuột)

CHI PHÍ KHỞI TẠO QUẢNG CÁO & CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE

Hạng mục Biểu phí
Chi phí khởi tạo quảng cáo
 • Khởi tạo tài khoản quảng cáo Google AdWords
 • Khởi tạo 1 chiến dịch tìm kiếm, 03 mẫu quảng cáo tìm kiếm
 • Khởi tạo 1 chiến dịch GDN, 03 mẫu quảng cáo bám duôi
 • Cài đặt tracking Webiste & AdWords
 • Theo dõi trong 72h
 • Bàn giao tài khoản: liên kết email khách hàng để khách hàng theo dõi và quản lý tài khoản
 • Hướng dẫn quản lý tài khoản AdWords sơ bộ
1,350,000 vnđ
Chi phí trả cho Google để chạy quảng cáo
 • Khách hàng quản lý tài khoản
 • Được phép: chủ động tạo hoặc thêm chiến dịch, thay đổi nội dung quảng cáo
 • Theo dõi toàn bộ lịch sử thanh toán của 3F với Google trong tài khoản AdWords của bạn
 • Tổng phí:
 • Tặng mã khuyến mãi: - 1,350,000 vnđ
 • Tổng thanh toán:
Tạo quảng cáo