Dữ liệu Thị Trường Digital Việt Nam
Cung cấp tất cả những thông tin bạn cần để nghiên cứu thị trường Digital Marketing tại Việt Nam
Việt Nam
Tổng số lượt tìm kiếm trên Google
Giá thầu đề xuất quảng cáo trên Google
Thứ hạng "dễ kinh doanh"
hồ sơ quốc gia
Quy mô dân số
Ngôn ngữ nói
Tiền tệ
Chỉ số nhận thức tham nhũng
Độ tuổi trung vị
hồ sơ kinh tế
GDP (tổng sản phẩm quốc nội)
GDP bình quân đầu người
GDP ngang giá sức mua bình quân đầu người
Tăng trưởng GDP hàng năm
Phương thức thanh toán
Tỷ lệ thất nghiệp
Chỉ số cạnh tranh toàn cầu
Thứ hạng "dễ kinh doanh"
Chỉ số hiệu quả hậu cần
hồ sơ trực tuyến
Dân số internet tích cực
Truy cập internet tốc độ cao
Sử dụng Android và iOS
Tần suất sử dụng internet cá nhân
Tần suất xem video trực tuyến trên điện thoại
hành vi mua hàng
Lần đầu tiên tiếp xúc với sản phẩm thông qua nghiên cứu trực tuyến
Lần đầu tiên tiếp xúc với sản phẩm qua quảng cáo
Nghiên cứu chỉ trực tuyến để tìm doanh nghiệp địa phương
Sử dụng Internet trong các giai đoạn mua hàng
Công cụ tìm kiếm trong quyết định mua
Tần suất mua hàng trực tuyến từ nước ngoài
Phân tích mua hàng trực tuyến hàng tuần, theo thiết bị
Phân tích nghiên cứu sản phẩm, bởi thiết bị
hậu cần
Thứ hạng giao dịch qua biên giới
Thời gian nhập khẩu tuân thủ biên giới
Thời gian xuất khẩu tuân thủ biên giới
Chi phí nhập khẩu tuân thủ tài liệu
Chi phí để xuất khẩu tuân thủ tài liệu
Thời gian xuất khẩu tuân thủ biên giới
Thời gian xuất khẩu tuân thủ tài liệu
Chi phí nhập khẩu tuân thủ biên giới
Chi phí xuất khẩu tuân thủ biên giới
Quảng Cáo Google Search
Quảng cáo Google Search là quảng cáo xuất hiện khi người dùng tìm kiếm các từ khóa trên Google.com
CPC Chi phí click trung bình
CTR Tỷ lệ nhấp
Invalid Click
CPC Theo Ngành Nghề
Biểu đồ chi phí trung bình cho mỗi click chuột theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Search
CTR Theo Ngành Nghề
Biểu đồ tỷ lệ nhấp theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Search
Quảng Cáo Google Display
Quảng cáo xuất hiện dưới dạng các banner ở các website đối tác của Google
CPC Chi phí click trung bình
CPM Giá mỗi 1,000 lần hiển thị
CTR Tỷ lệ nhấp
CPC Theo Ngành Nghề
Biểu đồ chi phí trung bình cho mỗi click chuột theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Display
CTR Theo Ngành Nghề
Biểu đồ ỷ lệ nhấp theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Display
log
Quảng Cáo Youtube
Quảng cáo xuất hiện khi bắt đầu xem video trên Youtube hoặc banner trên Youtube
CPC Chi phí click trung bình
CPM Giá mỗi 1,000 lần hiển thị
CPV Chi phí mỗi lần xem video
CPM Theo Ngành Nghề
Biểu đồ chi phí trung bình cho 1,000 lần hiển thị quảng cáo xem theo ngành nghề khi quảng cáo trên Youtube
CPV Theo Ngành Nghề
Biểu đồ CPV on Youtube ads by industry
Dữ liệu thị trường Việt Nam được cung cấp bởi Google (Market Finder)
International Telecommunication Union (ITU) (2016), StatCounter (2018), Consumer Barometer (2014-2016)
Tổng hợp từ hơn 20.000 khách hàng quảng cáo của 3F Solutions
Miễn Phí
Phân tích website đối thủ
Phân tích traffic website bất kỳ, tìm hiểu nguồn khách hàng của đối thủ
Miễn Phí
Phân tích từ khóa
Phân tích, lựa chọn từ khóa tốt nhất cho SEO và SEM